Inicio » Avís Legal

Avís Legal

1. Dades de la nostra organització.
 
Energia Operativa S.L. amb CIF B-66115338, amb domicili social a Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona), Ctra. de Barcelona 45, local número 6, es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43.946, foli 66, Inscripció 1º. De la mateixa manera, posseeix el nº de registre R2-502 que l’acredita com a comercialitzador d’electricitat a tota la península.
 
2. Condicions d’ús.
 
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ENERGIA OPERATIVA SL informa que és titular del lloc web https://energiaoperativa.com/ . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ENERGIA OPERATIVA SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és ENERGIA OPERATIVA SL, amb CIF B66115338 i domicili social a CARRETERA BARCELONA 45 LOC 16 08187, RIERAL, EL (Stª EULALIA DE RONÇANA) (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 43946, foli 66, full 44249 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@energiaoperativa.com.

2.1. Usuari i règim de responsabilitats.

La navegació, accés i ús pel lloc web de ENERGIA OPERATIVA SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ENERGIA OPERATIVA SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de ENERGIA OPERATIVA SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ENERGIA OPERATIVA SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ENERGIA OPERATIVA SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

2.2. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ENERGIA OPERATIVA SL no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ENERGIA OPERATIVA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ENERGIA OPERATIVA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

2.3. Modificacions

ENERGIA OPERATIVA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

3. Propietat Intel·lectual i industrial

ENERGIA OPERATIVA SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ENERGIA OPERATIVA SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ENERGIA OPERATIVA SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ENERGIA OPERATIVA SL. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ENERGIA OPERATIVA SL.

 
4. Protecció de dades personals
 
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de ENERGIA OPERATIVA SL amb CIF B66115338 i domicili social situat a CARRETERA BARCELONA 45 LOC 16 08187, RIERAL, EL (Stª EULALIA dE RONÇANA) (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, ENERGIA OPERATIVA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment.

ENERGIA OPERATIVA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ENERGIA OPERATIVA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic info@energiaoperativa.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

5. Acciones legales, legislación Ley Aplicable y Jurisdicción

 
ENERGIA OPERATIVA SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. ENERGIA OPERATIVA SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.